Liv och trafik - en kunskapspodd

Hur kan forskare jobba tillsammans för att nå Agenda 2030?

June 9, 2021

Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 9

Agenda 2030 är de mest ambitiösa hållbarhetsmålen som FN:s medlemsländer någonsin antagit, och trafiksäkerhet ingår både direkt och indirekt i flera av målen.

Målen är absoluta och odelbara, vilket innebär att arbetet med olika mål såsom trafiksäkerhet, jämställdhet, fattigdom och klimatfrågan måste ske parallellt. Men hur görs detta konkret? Magnus Granström, föreståndare för SAFER, har några idéer.

Intervjuad av Natalija Sako, NTF Väst.

 

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App