Liv och trafik - en kunskapspodd
Kan självkörande lastbilar vara lösningen för en mer hållbar och säker trafik?

Kan självkörande lastbilar vara lösningen för en mer hållbar och säker trafik?

October 26, 2021

SAFER-projektet Autofreight har det senaste åren testat om extra stora lastbilar, som på sikt även är självkörande, skulle kunna vara ett sätt att få billigare, säkrare och mer hållbara transporter.

Men vilka säkerhetsproblem finns med självkörande lastbilar? Och hur lär man egentligen ett självkörande system att tänka? Hur kommer utvecklingen att påverka yrkesförare? Dessa frågor och några till, får du svar på av Fredrik Von Corswant på SAFER som arbetat med projektet.

Intervjuad av Natalija Sako, NTF Väst

 

De självkörande bilarna snart här – men är vi redo för dem?

De självkörande bilarna snart här – men är vi redo för dem?

October 7, 2021

Under de senaste fyra åren har ett hundratal självkörande bilar intagit europeiska vägar och kört på alltifrån motorvägar till korsningar i städer. Det har varit del av SAFER-projektet L3PILOT där 100 bilar rullat genom 11 länder – ett test för att se hur redo bilarna är för vägarna och allmänheten, och hur redo allmänheten är för de självkörande bilarna.

John Fredrik Grönvall, som jobbar med datainsamling på SAFER, delar med sig av resultat och lärdomar från projektet.

Intervjuad av Natalija Sako, NTF Väst.

Västtrafik + elsparkcyklar = sant?

Västtrafik + elsparkcyklar = sant?

September 7, 2021

Poddspecial Frihamnsdagarna 2021

Under Frihamnsdagarna på Hisingen i Göteborg passade vi på att prata med Västtrafiks VD Lars Backström om det framtida kollektiva, hållbara och säkra resandet. Pandemiåret 2020 slog hårt mot kollektivtrafiken, men har trenden nu vänt? Har resenärerna hittat tillbaka? 

Dessutom pratar vi om hur Västtrafik ser på elsparkcyklarnas framfart.

Intervjuad av Natalija Sako, NTF Väst.

Hur kan forskare jobba tillsammans för att nå Agenda 2030?

Hur kan forskare jobba tillsammans för att nå Agenda 2030?

June 9, 2021

Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 9

Agenda 2030 är de mest ambitiösa hållbarhetsmålen som FN:s medlemsländer någonsin antagit, och trafiksäkerhet ingår både direkt och indirekt i flera av målen.

Målen är absoluta och odelbara, vilket innebär att arbetet med olika mål såsom trafiksäkerhet, jämställdhet, fattigdom och klimatfrågan måste ske parallellt. Men hur görs detta konkret? Magnus Granström, föreståndare för SAFER, har några idéer.

Intervjuad av Natalija Sako, NTF Väst.

 

 

Var är de kvinnliga krockdockorna?

Var är de kvinnliga krockdockorna?

May 26, 2021

Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 8

Det är dubbelt så hög risk att kvinnor skadas vid en trafikolycka jämfört med män – trots det används inga kvinnliga krockdockor i tester.

Astrid Linder, professor i trafiksäkerhet vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), samt adjungerad professor vid Chalmers, har jobbat med frågan i över 20 år och menar att kunskapen finns på plats. Men trots det brister representationen.

I Liv och Trafik-podden funderar hon över vad det kan bero på. Intervjuad av Natalija Sako.

Så jobbar Västra Götlandsregionen för att nå Agenda 2030

Så jobbar Västra Götlandsregionen för att nå Agenda 2030

May 12, 2021

Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 7

”70 procent av de Globala målen påverkas av beslut som sker lokalt och regionalt”, säger Magnus Berntsson (KD) ordförande för miljönämnden i Västra Götalandsregionen, 2:e vice ordförande i regionfullmäktige och ordförande för Europas största regionnätverk AER.

I Liv och Trafik-podden berättar han om vad regionen faktiskt kan göra för att nå FN:s hållbarhetsmål och hur man arbetar mot regionens eget mål om fossiloberoende till 2030. 

Intervjuad av Natalija Sako.

 

Vill du veta mer om vad de Globala målen är kan du lyssna på Del 1 i vår serie: Nollvisionens fader: Så når vi FN:s hållbarhetsmål.

Trafikpsykologen: ”Fotgängarna glöms ofta bort”

Trafikpsykologen: ”Fotgängarna glöms ofta bort”

April 28, 2021

Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 6

De flesta är nog överens om att cykling och gång är viktiga resealternativ för nå klimatmålen. Men hur får man människor att välja de mer hållbara alternativen?

Sonja Forward, psykolog och senior forskare på VTI, ordförande i Fotgängarnas förening och medlem i NTF:s nationella styrelse menar att vi måste börja planera trafiken utefter de oskyddade trafikanterna – och då framförallt fotgängarna.

Intervjuad av Natalija Sako.

Trafikforskare vill se cyklister prioriteras framför bilister: “Vi måste tänka om”

Trafikforskare vill se cyklister prioriteras framför bilister: “Vi måste tänka om”

April 14, 2021

Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 5

Dagens transportsystem missgynnar cyklister och nu är det dags att börja prioritera cykeltrafiken framför biltrafiken. Det menar Katja Kircher, forskningsledare vid VTI.

I podden berättar hon om sin forskning som visar att trafiksystemet ställer högre krav på cyklister än bilister, och vilka säkerhetsrisker det medför. Vi får en inblick i Katja Kirchers pågående projekt om barns skolväg och så ger hon sin syn på nyckeln till ökat hållbart resande.

Intervjuad av Natalija Sako.

Nu tar storföretag ansvar för att minska dödsolyckorna i trafiken

Nu tar storföretag ansvar för att minska dödsolyckorna i trafiken

March 31, 2021

Tema trafiksäkerhet och de Globala målen – Del 4

Flera storföretag har idag ekonomier större än enskilda länders BNP. Värdekedjorna är långa med produktion och transport som rör sig över landsgränser, och de flesta företag tar idag ansvar för att se till att hela kedjan är hållbar och etisk.

Men vilket ansvar har företag för dödsolyckor och trafikskador som sker under deras transporter?

Om detta pratar vi med Claes Tingvall, ordförande för FN:s expertgrupp på trafiksäkerhet, som just nu arbetar med frågan. Intervjuad av Natalija Sako.

Helmet project saving lives in Vietnam – here are the lessons learned

Helmet project saving lives in Vietnam – here are the lessons learned

March 17, 2021

Traffic safety and the Sustainable Development Goals – Part 3

Road accidents are the leading cause of death for young people globally. In Vietnam the AIP Foundation, the Asia injury prevention foundation, are working to change this, and have successfully increased helmet usage among children. So, what can we learn from their efforts and how do we continue the work of preventing injuries among children world wide? Greig Craft, president and founder of the AIP Foundation, has some ideas.

Interviewed by Natalija Sako, NTF Väst. 

 

Den här intervjun är på engelska. En sammanfattning på svenska hittar du på vast.ntf.se.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App