Tylösandsspecial: Vilka är skorna som får oss att undvika att halka i vinter? Johan Lindberg, Trafikverket

September 10, 2015

Vintern är en vacker årstid, men det är inte bara snön som faller. Vi ställde några snabba frågor till Johan Lindberg om vilka skor som räddar oss från halkan. Under 80 år har det forskats kring bilens vinterdäck. Nu har turen kommit till fotgängarna, som är i fokus i ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet. Skosulorna är helt enkelt fotgängarens vinterdäck! Intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst

00:0000:00

Tylösandsspecial: Långt större risk att ramla än att bli påkörd i trafiken! Monica Berntman, Lunds tekniska högskola

September 10, 2015

Så många som 3200 fotgängare skadas allvarligt i fallolyckor i trafikmiljön under ett år. Detta är mångfalt fler än de som skadas allvarligt i en kollision med fordon, vilket är cirka 150 fotgängare per år. Trots att singel/fallolyckorna sker i trafikmiljö är de inte en del av den officiella trafikolycksstatistiken. Monica Berntman hoppas på ett växande intresse för denna grupp allvarligt skadade, till övervägande del kvinnor i åldern 45+, som många får ett livslångt lidande till följd av sitt fall. Intervjuas av Angela Aylward/NTF Väst

 

00:0000:00

Tylösandsspecial: Eftersnack med Marie Nordén, Generalsekreterare NTF

September 7, 2015

Tylösandsseminariets dag ett av tre har haft kommunikationskampanjer kontra vägutformning och teknik i fokus. Vad är det mest framgångsrika sättet att arbeta med trafiksäkerhet? Vari består målkonflikten dessa metoder emellan? NTF:s Generalsekreterare Marie Nordén kommenterar dagens föredrag och paneldebatt. Intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst.

Foto: NTF
00:0000:00

Tylösandsspecial: Maria Ågren, Generaldirektör Transportstyrelsen

September 7, 2015

Liv- och trafikpodden bevakar Tylösandsseminariet och frågar Transportstyrelsens Generaldirektör Maria Ågren om vad Maria tycker om medicinska tester för äldre bilförare. Kommer vi att se ett skifte i Sveriges hållning i dessa frågor framgent? Generaldirektören bemöter dessutom önskemålen från trafikpolischefen Bengt Karlsson om ett utökat beställaransvar samt möjligheten till förlängda vägkontroller. Intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst.

00:0000:00

“Jag önskar mig förlängda vägkontroller” Bengt Karlsson, Trafikpolisen Region Väst

September 3, 2015
Lastbilschaufför är Sveriges farligaste yrke och förekomsten av yrkeschaufförer som kör på övertid oroar trafikpolisen. Förarna är många gånger unga personer som blir utbrända på grund av tuffa krav från arbetsgivaren. Trafiksäkerheten står på spel och Bengt Karlsson pekar ut var ansvaret brister och vad Polisen önskar att de kunde göra mer. Bengt Karlsson vid Trafikpolisen Region Väst intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst.
Foto: Polisen

00:0000:00

Kan appen Jalp! göra cyklingen säkrare? Stefan Candefjord, Chalmers/SAFER/Med Tech West

August 20, 2015
Rätt vård på kortast möjliga tid kan vara skillnaden mellan liv och död när trafikolyckan väl är ett faktum. Chalmersforskaren Stefan Candefjord berättar om tekniken som ökar chanserna till rätt vård, i rätt tid. Nu finns till exempel appen Jalp! som larmar anhörig när en cyklist går omkull. Intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst.
Foto: Med Tech West

00:0000:00

“Mår vi bra i trafiken blir trafiken säkrare” Christina Stave, VTI/SAFER

June 9, 2015

"Säkerhetskultur" är högst på agendan på den internationella trafikkonferensen Towards Zero den 9-10 juni i Göteborg. Liv och trafik undrar vad som egentligen kännetecknar en säkerhetskultur och hur det står till med säkerhetskulturen bland våra yrkeschaufförer? Varför är säkerhetstänkandet så mycket högre inom till exempel flyget än inom vägtrafiken? Christina Stave, socialpsykologisk forskare vid VTI, besvarar våra frågor. Intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst.
Foto: VTI

00:0000:00

PODDSPECIAL från NTF:s trafiksäkerhetskonferens. Del 2: Samtal med Maria Krafft, tillträdande måldirektör på Trafikverket

May 27, 2015

Därför sätter Nollvisionen människan i centrum – samtal med Maria Krafft om människan i trafiken och Nollvisionen 2.0. Varför behöver trafiksäkerhet hanteras i ett vidare hållbarhetsperspektiv? Hur har fokus i trafiksäkerhetsarbetet förflyttats och vad krävs för att arbeta med framgångsrika informationsinsatser? Intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst.
Foto: Folksam

00:0000:00

PODDSPECIAL från NTF:s trafiksäkerhetskonferens. Del 1: Samtal med Nils Petter Gregersen, forskningsdirektör vid VTI och NTF:s vetenskapliga rådgivare

May 27, 2015

”Människan är inte bara en komponent som inte får utsättas för för mycket krockvåld”. Nils Petter Gregersen beskriver hur människan som trafikant kan få en mer framflyttad position i trafiksäkerhetsarbetet. Vad krävs på den politiska nivån och hur skulle NTF:s roll kunna se ut? Intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst.

Foto: NTF

00:0000:00

Sveriges Barn i Bil-expert gillar Bakåtvänt, Lotta Jakobsson, Volvo Cars/SAFER

May 8, 2015
Varför är bakåtvänt rättvänt och är det okej med I-pads i bilen? Hur länge ska barn sitta på bälteskudde? Lotta Jakobsson, forskningsledare vid SAFER och teknisk specialist Volvo Cars, berättar om barnsäkerhet i bil och sin mission att barn ska åka bakåtvänt till minst 4 års ålder - i hela världen. Intervjuas av Angela Aylward, NTF Väst.
Foto: Volvo Cars

00:0000:00